OSTATNIE REALIZACJE

16.12.2010

Wodociąg w Mierzynie, gmina Dobra
W okresie od sierpnia do grudnia 2010 roku wykonaliśmy nową sieć wodociągową DN 225 mm z rur PE, długości ok. 1200 m w Mierzynie.
Do nowego wodociągu przełączeni zostali wszyscy odbiorcy wody.
Wybudowanie nowego wodociągu pozwoliło na wyłączenie z eksploatacji starej sieci wodociagowej z rur azbestowo-cementowych.

cofnij | powrót na stronę główną