Rzetelna firma

REALIZACJE W LATACH 2005-2008

Ważniejsze realizacje w ostatnich latach :


2008:

 1. osiedle mieszkaniowe przy ul. Bukszpanowej w Szczecinie
  wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu
 2. osiedle domków jednorodzinnych ul Królowej Śniegu Szczecin-Warszewo
  wykonanie przyłączy wod.-kan., drenażu


Ponadto w latach 2006-2008 wykonywaliśmy jako podwykonawca firmy "INFRA" S.A. z Poznania w ramach "Programu poprawy jakości wody w Szczecinie" prace związane z renowacją kanalizacji na terenie lewobrzeżnej części Szczecina. W zakresie tych robót wykonaliśmy m.in. wymianę kanalizacji na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i al. Piastów, w al. Wojska Polskiego od strony Placu Zgody, kanalizacjię ogólnospławną z rur kamionkowych DN 500 oraz żelbetowych DN 1250/800 wraz z komorami żalbetowymi na kanalizacji w ul. Ludowej. Łączna wartość robót wykonanych w ramach tego zlecenia wyniosła ok. 2 mln złotych.

2007:

 1. Sięgacz ulicy Wilczej w Szczecinie
  wykonanie kanalizacji deszczowej z PCV ok. 300,0 mb
 2. Teren Polskiego Związku Motorowego przy al. Wojska Polskiego
  wykonanie kanalizacji i nawierzchni placu manewrowego z kostki POLBRUK
 3. Boisko sportowe przy szkole ul. Policka/Nehringa w Szczecinie
  wykonanie przepompowni ścieków
 4. Budynek mieszkalny przy ul. Cegielskiego w Szczecinie
  wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów do garaży wokół budynku

2006:

 1. Stacja Paliw AD*REM przy ul. Kniewskiej w Szczecinie-Dąbiu
  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK
 2. Osiedle domków jednorodzinnych ul. Widokowa i Królowej Śniegu Szczecin-Warszewo
 3. Uzbrojenie terenu i budowa drogi osiedlowej Centrum Sportu i Rekreacji w Świnoujściu
 4. Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE DN 160 mm, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rurociągu tłocznego wraz przepompownią ścieków

2005:

 1. Urząd Gminy Dobra – zamówienie publiczne
  wykonanie chodnika i wjazdów z kostki betonowej POLBRUK w m. Lubieszyn
 2. Urząd Gminy Police – zamówienie publiczne
  wykonanie sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i Widokowej z rur PE DN 110
  ok. 1,0 km
 3. Pawilon Handlowy NETTO przy ul. Firlika w Szczecinie
  wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z osadnikami i separatorami substancji ropopochodnych
 4. Centrum Wstawienniczo Handlowe TOP SHOPPING przy ul. Hangarowej w Szczecinie
  roboty drogowe : wjazdy i nawierzchnie wokół hali ok. 3 tys. m2
 5. Osiedle Mieszkaniowe przy ul. Miodowej w Szczecinie
  wykonanie jezdni, chodników, wjazdów, parkingów oraz urządzenie placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

cofnij | powrót na stronę główną

Szczecin 2008 · Realizacja Studio Graficzne ARS